World Samoan Assemblies of God Fellowship

LEADERSHIP TEAM

 
 
 
 
 
We Believe
That the World Samoan Assemblies of God Fellowship exists expressly to give continuing emphasis to this reason-for-being in the New Testament apostolic pattern by teaching and encouraging believers to be baptized in the Holy Spirit, which enables them to evangelize in the power of the Spirit with accompanying supernatural signs, adding a necessary dimension to worshipful relationship with God, and enabling them to respond to the full working of the Holy Spirit in expression of the fruits, gifts and ministries as in New Testament times for the edifying of the Body of Christ,
That we are a cooperative fellowship of Pentecostal, Spirit-filled saints from local Pentecostal assemblies of like precious faith throughout the Samoan Assemblies of God, hereinafter called the “World Samoan Assemblies of God Fellowship (WSAGF) ,” whose purpose is neither to usurp authority over the various local assemblies, nor to deprive them of their scriptural and local rights and privileges, but to recognize and promote scriptural methods and order for worship, unity, fellowship, work and business for God, and to disapprove unscriptural methods, doctrines, and conduct, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, “….
till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ”
(Ephesians 4:13).
 

Talu ai ona o le mafua’aga na fa’avae ai le Felosipi a le Fa’apotopotoga a le Atua a Samoa i le Lalolagi, ina ia fai lea ma sui o le Atua mo le fa’aevagaliaina o le lalolagi, ma ia faia ma tino tu’ufa’atasi e tapua’i ai i le Atua, ma faia ma alava’a o le finagalo o le Atua ina ia fausia se tino tuu fa’atasi o le ‘Au Paia e foliga fa’amaoni i lona Alo,

Talu ai, ona o le Felosipi a le Fa’apotopotoga a le Atua a Samoa i le Lalolagi ua fa’atuina mai na te tauaveina ma fa’aauauina le alafua fa’a-Aposetolo o lo’o i le Feagaiga Fou i le a’oa’oina ma le una’ina o le ‘Au Paia ina ia papatisoina i le Agaga Paia e mafai ai ona fai galuega fa’aevagalia i le mana o le Agaga Paia i fa’ailoga ma vavevga i le atoatoaga o le gaioi mai o le Agaga Paia ma fua o le Agaga Paia fa’apei ona iai i le Feagaiga Fou mo le fausiaina ma le tapu’eina o le tino o Keriso:

O i matou o le mafutaga fa’a-Penetekoso, papatisoina e le Agaga Paia mai i Ekalesia ta’itasi i Matagaluega e lima i le talitonuga tu’u fa’atasi  i totonu o le Felosipi a le Fa’apotopotoga a le Atua a Samoa i le Lalolagi, ua ta’u fa’apu’upu’u O le Felosipi, o lona fa’amoemoe e lē ina ia pulea fa’amalosi Ekalesia ta’itasi o le Fa’apotopotoga, po’o le aveeseina fo’i o aiā fa’a le Tusi Paia ma aiā tatau fa’a le tagata soifua, ae ia aloa’ia ma tapu’eina auala fa’ale-Tusi Paia ma le fa’atulagaina o tapua’iga i le agaga tu’ufa’atasi, mafutafuta fa’atasi ma galulue fa’atasi i le galuega a le Atua, fa’apea fo’i ma le fa’atonutonuina o auala e lē talafeagai ma le Upu a le Atua atoa ai ma talitonuga ma amioga sesē, ma taumafai pea e tausisi i le agaga e tasi ma le fusi o le filemu “…. seia tatou o’o atu o i tatou uma lava ma le loto gatasi i le fa’atuatua ma le iloa lelei o le Alo o le Atua ina ia faia ma tagata matua ia o’o i le fua o le ua matua, e tatau ma le tumu o Keriso”

(Efeso 4:13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUUGASALA L. U. FUGA 
CHAIRMAN
U. S. A.
Serve as the WSAGF  Chairman, Superintendent for the U. S. Samoan District consist of 70 plus churches from Alaska to Hawaii. Pastor for Samoan Christian Fellowship church in Des Moines, Washington.
19804 8th Ave S.
Des Moines, WA 98148
Email: tfuga@sdcaog.org

ONESEMO PULEPUKLE

SECRETARY 
AUSTRALIA
Serve as the WSAGF Secretary, Superintendent for the Australia District consist of over 38 churches. Pastor for ________________church in Australia.
Address

TAFUNAI V. T. MUAIAVA

DISTRICT SUPERINTENDENT

NEW ZEALAND
New Zealand District Superintendent consist of over 37 churches. Currently  pastoring Mt. Roskill Samoan Assembly God church. in New Zealand.
38 Robertson Road
Mangere, NZ 2024
Email: tnvtooseumuaiava@gmail.com

DR. TAVITA PAGAIALII

 DISTRICT SUPERINTENDENT 
SAMOA
Samoa District Superintendent consist of 79 churches and growing. Pastor Faleula Assembly of God church in Faleula.
P.O BOX 1168
Apia, Samoa
Email: tavitapagaialii@gmail.com
 

AIFA TANUVASA

DISTRICT SUPERINTENDENT

AMERICAN SAMOA
American Samoa District Superintendent consist of 30 churches and growing. Pastor Ieova Irae Assembly of God church in Tafuna, American Samoa.
3438 Fagaima Road
Tafuna, AS 96799
Email: aifatanuvasa@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WSAGF affirm the need for all churches to work in mutual respect as together we preach Jesus to fulfill His great commission.