Taapena nei mo a taeao o le galuega……o lo’o i le Atua lava le pule aoao……