World Samoan Assemblies of God Fellowship

LEADERSHIP TEAM

 
 
 
 
 

AIFA TANUVASA

 

WSAGF Chairman

AMERICAN SAMOA
American Samoa District Superintendent consist of 34 churches and growing. He is the Senior Pastor of Ieova Irae Assembly of God church in Tafuna, American Samoa.
3438 Fagaima Road
Tafuna, AS 96799
Email: aifatanuvasa@gmail.com

DR. TAVITA PAGAIALII

 
 WSAGF Secretary 
SAMOA
Superintendent for the General Council of the Assemblies of God Samoa. Consist of 72 churches (48 Upolu & 24 Savaii) and growing. He is the Senior Pastor Faleula Assembly of God church in Faleula.
P.O BOX 1168
Apia, Samoa
Email: tavitapagaialii@gmail.com

TUUGASALA L. U. FUGA

 
WSAGF Executive Board Member
U. S. A.
Superintendent for the U. S. Samoan District Council consist of 79 churches from Alaska to Hawaii. He is the Senior Pastor of Samoan Christian Fellowship church in Des Moines, Washington. He is the most senior member of the WSAGF.
19804 8th Ave S.
Des Moines, WA 98148
Email: tfuga@sdcaog.org
H

MANU’ULA NAI

 
WSAGF Executive Board Member
AUSTRALIA
Superintendent for the General Council of the Samoan Assemblies of God Australia. Consist of 52 churches across 4 states. He is the Senior Pastor of Kingston Samoan AG church in QLD, Australia.
Address
Email: ps.manuula.nai@gmail.com

MUAVAE MIKA

 
WSAGF Executive Board Member
NEW ZEALAND
Superintendent for the General Council of the Samoan Assemblies of God New Zealand. Consist of 51 churches and growing, plus Tokelauan AG churches throughout the country. He is the Senior Pastor of North Shore Samoan Assembly of God in Auckland, New Zealand.
Auckland
Email: ?
We Believe
That the World Samoan Assemblies of God Fellowship exists expressly to give continuing emphasis to this reason-for-being in the New Testament apostolic pattern by teaching and encouraging believers to be baptized in the Holy Spirit, which enables them to evangelize in the power of the Spirit with accompanying supernatural signs, adding a necessary dimension to worshipful relationship with God, and enabling them to respond to the full working of the Holy Spirit in expression of the fruits, gifts and ministries as in New Testament times for the edifying of the Body of Christ,
That we are a cooperative fellowship of Pentecostal, Spirit-filled saints from local Pentecostal assemblies of like precious faith throughout the Samoan Assemblies of God, hereinafter called the “World Samoan Assemblies of God Fellowship (WSAGF) ,” whose purpose is neither to usurp authority over the various local assemblies, nor to deprive them of their scriptural and local rights and privileges, but to recognize and promote scriptural methods and order for worship, unity, fellowship, work and business for God, and to disapprove unscriptural methods, doctrines, and conduct, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, “….
till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ”
(Ephesians 4:13).
 

Talu ai ona o le mafua’aga na fa’avae ai le Felosipi a le Fa’apotopotoga a le Atua a Samoa i le Lalolagi, ina ia fai lea ma sui o le Atua mo le fa’aevagaliaina o le lalolagi, ma ia faia ma tino tu’ufa’atasi e tapua’i ai i le Atua, ma faia ma alava’a o le finagalo o le Atua ina ia fausia se tino tuu fa’atasi o le ‘Au Paia e foliga fa’amaoni i lona Alo,

Talu ai, ona o le Felosipi a le Fa’apotopotoga a le Atua a Samoa i le Lalolagi ua fa’atuina mai na te tauaveina ma fa’aauauina le alafua fa’a-Aposetolo o lo’o i le Feagaiga Fou i le a’oa’oina ma le una’ina o le ‘Au Paia ina ia papatisoina i le Agaga Paia e mafai ai ona fai galuega fa’aevagalia i le mana o le Agaga Paia i fa’ailoga ma vavevga i le atoatoaga o le gaioi mai o le Agaga Paia ma fua o le Agaga Paia fa’apei ona iai i le Feagaiga Fou mo le fausiaina ma le tapu’eina o le tino o Keriso:

O i matou o le mafutaga fa’a-Penetekoso, papatisoina e le Agaga Paia mai i Ekalesia ta’itasi i Matagaluega e lima i le talitonuga tu’u fa’atasi  i totonu o le Felosipi a le Fa’apotopotoga a le Atua a Samoa i le Lalolagi, ua ta’u fa’apu’upu’u O le Felosipi, o lona fa’amoemoe e lē ina ia pulea fa’amalosi Ekalesia ta’itasi o le Fa’apotopotoga, po’o le aveeseina fo’i o aiā fa’a le Tusi Paia ma aiā tatau fa’a le tagata soifua, ae ia aloa’ia ma tapu’eina auala fa’ale-Tusi Paia ma le fa’atulagaina o tapua’iga i le agaga tu’ufa’atasi, mafutafuta fa’atasi ma galulue fa’atasi i le galuega a le Atua, fa’apea fo’i ma le fa’atonutonuina o auala e lē talafeagai ma le Upu a le Atua atoa ai ma talitonuga ma amioga sesē, ma taumafai pea e tausisi i le agaga e tasi ma le fusi o le filemu “…. seia tatou o’o atu o i tatou uma lava ma le loto gatasi i le fa’atuatua ma le iloa lelei o le Alo o le Atua ina ia faia ma tagata matua ia o’o i le fua o le ua matua, e tatau ma le tumu o Keriso”

(Efeso 4:13)
 
LEADERS ACCESS
 
Mo le Aigata’ita’i
 
 
 
 
WSAGF affirm the need for all churches to work in mutual respect as together we preach Jesus to fulfill His great commission.