Sr Pastor Tuugasala L. U. Fuga

 
Dr. Tavita Pagaialii “OLA TUTUMAU I LE ALII”
 
 
 
UPU FA’AMALOSI – Ps. Tafuna’i Vaepa Tooseu Muaiava
1 Peteru 4:14-19 
 
Click on image to watch
 
 

Sr Pastor Tuugasala L. U. Fuga
 
Dr. Tavita Pagaialii "Mana o le Toetu"
Dr. Tavita Pagaialii “MANA O LE TOETU”
 

 
 
 
 
 
UPU FA’AMALOSI ASO MALIU O IESU – Dr. Tavita Pagaialii
Luka 23:44-53 – “O le maliu o Iesu”
 
Click on image to watch
 
UPU FA’AMALOSI OGATOTONU O LE VAIASO – Dr. Tavita Pagaialii
I Tesalonia 4 – “Taula’i la tatou vaai i le Atua”
 
Click on image to watch
 

Leave a Reply