Matagaluega Ausetalia Faapotopotoga a le Atua
Ta’ita’i Sr. Pastor Onesemo Pulepule
 
 
Galuega 27:29-32