From the desk of the World Samoan Assemblies of God Fellowship Chairman Ps Tu’ugasala L. U. Fuga
tfuga@sdcaog.orgMY_FACEBOOK
 
Samoa District- Dr. Tavita Pagaialii – tavitapagaialii@gmail.com
Australia District – Ps Kiki Taulapapa – kiki.taulapapa@yahoo.com.au
I don’t have one
New Zealand District – Ps Tafuna’i V. P. Muaiava – tnvtooseumuaiava@gmail.com
American Samoa District – Ps Aifa Tanuvasa – aifatanuvasa@gmail.com
 

O le viiga i le Atua e le fa’aitiitia i mea tetele ua ia faia mo i tatou uma. Avea ia lo’u leo e fai ma sui o le aiga o ta’ita’i ma a latou faletua e avatu ai se fa’amatalaga e tusa ai ma le vaitau ua tatou o’o iai.

Mo Ekalesia uma o le felosipi a le lalolagi i itu e fa o le kelope. Ua fa’ateteleina lenei fa’ama’i o le COVID-19 i le lalolagi ma ua avea ma tulaga e filifili loloto ai ta’ita’i uma mo se ta’apenaga puipuia mo Ekalesia uma. Fa’apitoa se ta’apenaga mo suiga e fa’ataunu’uina ai pea tapuaiga i le Atua. Tatalo ia fesoasoani mai le Agaga o le Atua i filifiliga tatou te faia. E le faigofie taimi ua tatou o’o iai. E le fou fo’i ia te’i tatou nei mea uma po’o mea o le a tutupu i le lalolagi. Ia malosi le fa’atuatua ma ia tumau e le fa’agae’etia. O le Atua o lo tatou fa’amoemoe ma le sulufa’iga i taimi uma.

O le a fa’aavanoaina pea lenei itulau (webpage) e fa’ailoa ai suiga o lenei fa’ama’i po’o filifiliga fo’i a ta’ita’i o atunu’u o le lalolagi, ae fa’apitoa i atunu’u o lo’o iai a tatou itumalo. Ua fa’aavanoa fo’i so’otaga (link) o lo’o i lalo ifo o lenei itulau mo se fesoasoani po’o se fa’amalamalamaaga o tulaga ma fesili e tula’i mai.

Mo le silafia le tulaga o le fonotaga a le lalolagi ia Iulai, o le a faia le fonotaga a ta’ita’i o itumalo i le masina o Me, vaiaso lona lua. O le a talanoa ai ma fai ai se fa’aiuga pe taunu’u le fonotaga pe toe tolo i tua, po’o le le fa’ataunu’uina. Talitonu ua iai ni fa’atonuga o vaalele, faletalimalo, auala (reservations) ua uma ona totogi ina. Fa’amolemole e toe fa’a feso’ota’i kamupani ina ia fesiligia le latou cancelation policy mo le puipuia o tulaga totogi ma se malamalamaaga. https://www.wsagf.com/2020-wsagf-leadership-meeting/

Alofa’aga mo outou uma ma ia tatou nofo tatalo pea, o lo’o i le Ali’i le tali ma ua ia silafia fo’i mea uma. Soifua.

 
 
Centers of Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/
 
New Zealand Gov’t: https://www.govt.nz/
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samoan District Council: https://www.sdcaog.org/

 
 
NZ Government Action / Financial Support – United Against COVID-19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daily updates from World Health Organization. Global map 
 
 
 
Contact: info@wsagf.com