AMERICAN SAMOA MISSION DEPARTMENT

To the ENDS of the EARTH…………….

……so ALL can HEAR…..

I tulu’iga o le LALOLAGI……….

………se’i o latou LAGONA UMA!

Mission Statement – Misiona

Click for video
  • To Reach – Ia A’apa

-Spiritually lost with the message of Jesus Christ through every available means -i se agaga ua leiloa e ala i le suafa o Iesu Keriso i so’o auala

  • To Plant – ia Totōina

-New churches, home and foreign, following the New Testament pattern  -Ekalesia fou i le lotoifale ma fafo e tusa ai ma faataatiaga a le Feagaiga Fou

  • To Train – Ia A’oa’oina

-leaders locally and throughout the mission fields to proclaim the message of Jesus Christ -ta’ita’i oi le lotoifale ma fafo i le feau o le tala lelei ia Iesu Keriso

  • To Serve – Ia Auauna
-Poor and suffering people with the compassion of Christ and invite them to become His followers -atu i ē e matitiva ma puapuagatia i le alofa mutimutivale o Keriso ma valaaulia ina e fai ma e e mulimuli ia te Ia
 
OFFICERS
Director Ps. Auva’a Le’iataua
Assistant Director Ps. Otto Haleck
Treasurer Ps. Talifilemu Logotaeao
Secretary Ps. Fred Scanlan Jr
 
Sub-District Mission Reps
Eastern SD
-Ps Naseri Fiso  –  Masefau AG
-Tala Faasili  –  Harbor Light AG
-Loto Tokio  –  Masefau AG
Central SD
-Tasi Fielding – Aua AG
West #1SD
-Francis Lolesio  –  Ieova Irae AG
West #2 SD
-Mose Pule  –  Agape AG
-Joseph Fialelei Jr  –  Body of Christ AG
 
Home Mission – Manu’a Islands
Ta’u AG – Ps. Pa’u & Salataima Young
 
Fitiuta Victory Chapel AG – Ps Fred & Tafailagi Scanlan
 
 

Mission Support

-Mission Tuvalu
-Mission Tonga
-Mission Development & Training

Missionary Iulai I. Eti

MISSION UPCOMING EVENT
 
November 29 – Mission Night Service – first official event
Join us in worship, and honoring those have been called out in the field 
 
November 30 – Mission Q&A / Seminar
Join us on the second day as they share their mission experience. Feel the call?
 
 
 
 
(click to view program)
 
 
(click to download)
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery

Stay Connected

A’APA ATU
Click for video