AMERICAN SAMOA MISSION DEPARTMENT

To the ENDS of the EARTH…………….

……so ALL can HEAR…..

I tulu’iga o le LALOLAGI……….

………se’i o latou LAGONA UMA!

Mission Statement – Misiona

Click for video

  • To Reach – Ia A’apa

-Spiritually lost with the message of Jesus Christ through every available means -i se agaga ua leiloa e ala i le suafa o Iesu Keriso i so’o auala

  • To Plant – ia Totōina

-New churches, home and foreign, following the New Testament pattern  -Ekalesia fou i le lotoifale ma fafo e tusa ai ma faataatiaga a le Feagaiga Fou

  • To Train – Ia A’oa’oina

-leaders locally and throughout the mission fields to proclaim the message of Jesus Christ -ta’ita’i oi le lotoifale ma fafo i le feau o le tala lelei ia Iesu Keriso

  • To Serve – Ia Auauna
-Poor and suffering people with the compassion of Christ and invite them to become His followers -atu i ē e matitiva ma puapuagatia i le alofa mutimutivale o Keriso ma valaaulia ina e fai ma e e mulimuli ia te Ia
 
OFFICERS
Director Ps. Pelepesite Masinalupe
Assistant Director Ps. Otto Haleck
Treasurer Isaako Leupolu
Secretary Ps. Nikolao Matai’a
 
Sub-District Mission Reps
Eastern SD
-Tala Faasili  –  Harbor Light AG
Central SD
-Tasi Fielding – Aua AG
West #1SD
-Francis Lolesio  –  Ieova Irae AG
West #2 SD
-Joseph Fialelei Jr  –  Body of Christ AG
 
Home Mission – Manu’a Islands
Ta’u AG – Ps. Pa’u & Salataima Young
 
Fitiuta Victory Chapel AG – Ps Fred & Tafailagi Scanlan
 
Missionary & Mrs. Iulai & Fuamoli Eti
Funafuti, Tuvalu
 
 

Mission Support

-Mission Tuvalu
-Mission Development & Training

Missionary Iulai I. Eti

 
MISSION UPCOMING EVENT
 
TBD
 
 
 
(click to download)
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery

Stay Connected

A’APA ATU
Click for video